Vajanského 10, P.O.BOX 246, 080 01 Prešov, GPS súradnice:N 48 59.699 E 21 14.852, č.tel.: 051/7732818, č.fax: 051/7732413, email: sopkrkpo@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
PROJEKT "POSILNENIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V KONTEXTE FIREMNEJ PRAXE"
 1. Informácia o projekte

 2. Realizované aktivity
  1. Úvodná konferencia projektu
  2. 2-dňová študijná cesta do Rzeszówa
  3. Workshop "Podpora odborného vzdelávania v kontexte uplatnenia sa študentov na trhu práce"
  4. Fotogaléria z workshopu "Podpora odborného vzdelávania v kontexte uplatnenia sa študentov na trhu práce"
  5. Exkurzie študentov do firiem / REGADA, TOMARK, SPINEA, ELCOM
  6. Workshop "Praktické informácie k duálnemu vzdelávaniu a očakávané legislatívne zmeny od 1.9.2018"
  7. Záverečná konferencia "Praktické informácie k duálnemu vzdelávaniu"
  8. Bulletin projektu

 3. Verejné obstarávanie
  1. Vybavenie notebook, tablet, projektor
   1. Objednávka z 24.7.2017

  2. Analýza stavu vzdelávania, podnikateľské poradenstvo, organizácia exkurzií
   1. Rámcová zmluva z 10.8.2017
   2. Objednávka zo 14.8.2017 (analýza SR)
   3. Objednávka zo 14.8.2017 (analýza PL)
   4. Objednávka z 11.9.2017 (exkurzia Rzeszów)
   5. Objednávka z 12.9.2017 (podnikateľské poradenstvo počas konferencie)
   6. Objednávka z 27.2.2018 (poradenstvo )

  3. Služby spojené s organizáciou konferencií a workshopov (prenájom priestorov na konferencie a workshopy)
   1. Rámcová zmluva
   2. Objednávka z 20.9.2017
   3. Objednávka z 5.3.2018
   4. Objednávka z 5.3.2018

  4. Catering (dve konferencie, dva workshopy, štyri návštevy firiem)
   1. Rámcová zmluva
   2. Objednávka z 20.9.2017
   3. Objednávka z 1.2.2018
   4. Objednávka z 12.3.2018
   5. Objednávka z 12.3.2018

  5. Propagácia projektu
   1. Rámcová zmluva
   2. Objednávka z 22.11.2017
   3. Objednávka z 15.3.2018

  6. Zabezpečenie prepravy a služby spojené s exkurziou v PL
   1. Objednávka z 11.9.2017
   2. Objednávka z 9.2.2018
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora