Vajanského 10, P.O.BOX 246, 080 01 Prešov, GPS súradnice:N 48 59.699 E 21 14.852, č.tel.: 051/7732818, č.fax: 051/7732413, email: sopkrkpo@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
24.04.
2018
ZÁKONNÍK PRÁCE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Kategória: Aktivity Vydané dňa:13.04.2018 (369x prečítané)
Pozývame Vás 24. apríla 2018 do sídla PRK SOPK na bezplatný seminár, ktorý pozostáva z dvoch blokov.

Prvý je venovaný zmenám v Zákonníku práce, ktoré sa týkajú nových mzdových zvýhodnení, zavedenie nových peňažných plnení, nových podmienok vzťahujúcich sa na prácu vykonávanú na základe dohôd a 13. a 14. platu.

V druhom bloku sa bude hovoriť o novom zákone o ochrane osobných údajov a novom nariadení GDPR (General Data Protection Regulation, alebo inak Všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré so sebou prinesú mnoho zmien, na ktoré je potrebné sa dostatočne vopred pripraviť, pričom na tieto zmeny musíte byť pripravený už od 25.05.2018.

Lektorom prvej časti je Mgr. Katarína TIMKOVÁ. Je právničkou Inšpektorátu práce Prešov. V lektorskej činnosti sa dlhodobo venuje problematike pracovno-právnych vzťahov. PRK SOPK využíva jej služby pri seminároch obsahujúcich problematiku Zákonníka práce (uzatváranie pracovných zmlúv, ukončenie pracovného pomeru, vzťah zamestnávateľ – zamestnanec a pod.) a jeho aktualizácie.

Lektorom druhej časti je JUDr. Ľubomír LUKIČ. Pôsobí v Košiciach v advokátskej kancelárií LS Legal, s.r.o., ktorá poskytuje komplexnú škálu právnych služieb so zameraním na ochranu osobných údajov, právo duševného vlastníctva, softvérové právo, počítačovú kriminalitu, právo súvisiace s elektronickým prenosom dát, telekomunikáciami, elektronickým obchodom a kybernetickou bezpečnosťou, ľudské práva a slobody, ochrana osobnosti. Jej zakladateľ, JUDr. Ľubomír Lukič aktuálne pôsobí vo viacerých spoločnostiach aj ako zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov. Je okrem iného aj konzultantom a lektorom pre European Information Society Institute, o.z. (EISi) - mimovládna organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti; neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.

Pozvánka obsahuje podrobný program, informácie o harmonograme a organizácii seminára.

Záväznú prihlášku môžete poslať do 20. apríla 2018 mailom na adresu kontaktnej osoby uvedenej v prihláške alebo sa môžete prihlásiť vyplnením on line prihlášky.

Maximálny počet účastníkov je 40, preto nám včas pošlite svoju prihlášku!

Ďalšie informácie Vám poskytne Ing. Juraj Kupčiha
, tel. 051 7599951, 0905 963380, email juraj.kupciha@sopk.sk.

Tešíme sa na stretnutia s Vami na akciách Prešovskej regionálnej komory SOPK.
Zdroj článku: Prešovská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov


home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora