Vajanského 10, P.O.BOX 246, 080 01 Prešov, GPS súradnice:N 48 59.699 E 21 14.852, č.tel.: 051/7732818, č.fax: 051/7732413, email: sopkrkpo@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
24.05.
2018
INCOTERMS 2010 A INTRASTAT - SK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:19.03.2018 (426x prečítané)
Pozývame Vás 24. mája 2018 do sídla PRK SOPK na bezplatný seminár, ktorý pozostáva z dvoch blokov.

Prvý je venovaný získaniu a výmene informácií z komerčnej praxe, viažúcich sa na efektívne a správne použitie podmienok INCOTERMS 2010 pri organizovaní medzinárodnej prepravy tovaru z miesta odoslania do finálnej destinácie s cieľom eliminácie rizík a strát pri jej realizácii.

V druhom bloku sa oboznámite s legislatívnymi predpismi platnými pre INTRASTAT-SK, dostanete informácie o spôsobe vzniku a zmeny spravodajskej povinnosti, dozviete sa ako správne a presne vyplňovať hlásenia.

Lektorom prvej časti je Ing. Ľubor KOSTELNÝ, nezávislý konzultant s dlhoročnou praxou v zahraničnom obchode, Bratislava.Pracoval v komerčnej oblasti doma i v zahraničí.

Lektorom druhej časti je Ing. Ján Tomaško, riaditeľ pobočky Colného úradu Rožňava s dlhoročnou praxou. Zameriava sa hlavne na otázky spojené so systémom Intrastat - SK, ale aj ďalšími aktuálnymi otázkami colného konania.

Pozvánka obsahuje podrobný program, informácie o harmonograme a organizácii seminára.

Záväznú prihlášku môžete poslať do 21. mája 2018 mailom na adresu kontaktnej osoby uvedenej v prihláške alebo sa môžete prihlásiť vyplnením on line prihlášky.

Ďalšie informácie Vám poskytne Ing. Juraj Kupčiha, tel. 051 7599951, 0905 963380, mail juraj.kupciha@sopk.sk.

Tešíme sa na stretnutia s Vami na akciách Prešovskej regionálnej komory SOPK.
Zdroj článku: Prešovská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov


home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora