Vajanského 10, P.O.BOX 246, 080 01 Prešov, GPS súradnice:N 48 59.699 E 21 14.852, č.tel.: 051/7732818, č.fax: 051/7732413, email: sopkrkpo@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
23.01.
2018
EVIDENCIA ODPADOV V HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOCH A PODÁVANIE HLÁSENÍ V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE ZA ROK 2017
Kategória: Aktivity Vydané dňa:13.12.2017 (931x prečítané)
Ak produkujete odpady alebo nakladáte s odpadmi, pozývame Vás 23. januára 2018 do sídla Prešovskej regionálnej komory SOPK na seminár, na ktorom získate informácie o povinnostiach podávať povinné ročné hlásenia evidencií o nakladaní s odpadmi a podávaní hlásení o vzniku a nakladaní s odpadmi v zmysle platnej legislatívy „Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch“).

Lektorkou seminára je Ing. Edita Ďurkovičová, zástupca štátnej správy odpadového hospodárstva OÚ Prešov.

Program seminára:

  1. Prehľad evidenčnej a ohlasovacej povinnosti držiteľa odpadu a výrobcu
  2. Príklady vyplnenia Evidenčných listov odpadov a vyplnenia Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním (pôvodca a držiteľ)
  3. Diskusia – otázky a odpovede

Podrobné informácie o programe, organizácii seminára a podmienkach účasti nájdete v pozvánke.

Záväznú prihlášku
nám pošlite, prosím, do 19. januára 2018 na adresu kontaktnej osoby uvedenej v pozvánke.

Ďalšie informácie vám poskytne Ing. Juraj Kupčiha, tel. 051 7732818, 0905 963380, mail juraj.kupciha@sopk.sk.

Tešíme sa na stretnutia s vami na akciách Prešovskej regionálnej komory SOPK.

Zdroj článku: Prešovská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov


home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora