Vajanského 10, P.O.BOX 246, 080 01 Prešov, GPS súradnice:N 48 59.699 E 21 14.852, č.tel.: 051/7732818, č.fax: 051/7732413, email: sopkrkpo@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
30.10.
2017
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NOVÉHO ZÁKONA PLATNÉHO OD 25.5.2018
Kategória: Aktivity Vydané dňa:05.10.2017 (472x prečítané)
Pozývame Vás do sídla na PRK SOPK na seminár k aktuálnej téme ochrany osobných údajov.

Našim cieľom je poskytnúť Vám potrebné informácie v danej problematike, ktoré prináša novelizácia doteraz platného zákona č. 122/2013 Z.z. a už platného Nariadenia európskeho parlamentu a rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Od 25.5.2018 musí byť každá dokumentácia k ochrane osobných údajov už spracovaná podľa nového zákona.

Lektorkou seminára je PhDr. Anna Miklošová.


Podrobné informácie o programe seminára a podmienkach účasti nájdete v pozvánke.

Podmienkou účasti je zaslanie záväznej prihlášky do 26. októbra 2017 na adresu kontaktnej osoby uvedenej v pozvánke.

Ďalšie informácie Vám poskytne Ing. Juraj Kupčiha, tel. 051 7732818, 0905 963380, mail juraj.kupciha@sopk.sk.

Tešíme sa na stretnutia s Vami na akciách Prešovskej regionálnej komory SOPK.

Zdroj článku: Prešovská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov


home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora