Vajanského 10, P.O.BOX 246, 080 01 Prešov, GPS súradnice:N 48 59.699 E 21 14.852, č.tel.: 051/7732818, č.fax: 051/7732413, email: sopkrkpo@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
22.06.
2017
CESTOVNÉ NÁHRADY A ICH SPRÁVNE POSKYTOVANIE V ROKU 2017
Kategória: semináre Vydané dňa:30.05.2017 (259x prečítané)
Pozývame Vás do sídla Prešovskej regionálnej komory SOPK na seminár venovaný cestovným náhradám. Problematika cestovných náhrad je charakteristická aj variantnosťou riešení. Za účelom dosiahnutia schopnosti výberu správneho riešenia, ako aj jeho realizácie, je potrebná komplexná znalosť problematiky cestovných náhrad.

Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie z oblasti cestovných náhrad. Účastníci získajú teoretické a odborné schopností výberu a realizácie riešenia praktických situácií u zamestnávateľa v oblastiach:

  1. ako správne aplikovať legislatívne podmienky do praxe
  2. aké chyby sa najčastejšie vyskytujú v praxi a ako ich riešiť
  3. zásady poskytovania náhrad a variantnosť riešení v praxi
  4. riešenie Vašich odborných, praktických problémov

Lektorkou seminára je Ing. Ľuba Minková, MPSVaR Bratislava.

Podrobné informácie o programe, organizácii seminára a podmienkach účasti nájdete v pozvánke.

Záväznú prihlášku
nám pošlite, prosím, do 17. júna 2017 na adresu kontaktnej osoby uvedenej v pozvánke.

Ďalšie informácie vám poskytne Ing. Juraj Kupčiha, tel. 051 7732818, 0905 963380, mail juraj.kupciha@sopk.sk.

Tešíme sa na stretnutia s vami na akciách Prešovskej regionálnej komory SOPK.

Zdroj článku: Prešovská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov


home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora