Vajanského 10, P.O.BOX 246, 080 01 Prešov, GPS súradnice:N 48 59.699 E 21 14.852, č.tel.: 051/7732818, č.fax: 051/7732413, email: sopkrkpo@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúseností z cezhraničnej spolupráce medzi Nórskom, Ruskom a Ukrajinou

Prešovská regionálna komora SOPK je partnerom SFPA v projekte Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúseností z cezhraničnej spolupráce medzi Nórskom, Ruskom a Ukrajinou.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie siete a kapacít pre budúcu implementáciu Asociačnej dohody Ukrajiny s EÚ, čo je kľúčovým predpokladom pre dosiahnutie kvalitatívne novej úrovne cezhraničnej spolupráce na ukrajinských hraniciach s členskými štátmi EÚ, vrátane Slovenska. Ďalším dôležitým cieľom projektu bude posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou pomocou nórskeho know-how. Tento cieľ sa dá rozdeliť do troch špecifických cieľov:

1) uľahčiť zdieľanie skúseností a znalostí z Nórska v rozvoji cezhraničnej spolupráce na ich hranici s Ruskom s kľúčovými aktérmi SK-UA cezhraničnej spolupráce na regionálnej a miestnej úrovni,
2) realizovať aplikovaný výskum v niektorých odvetviach s politickými odporúčaniami pre zlepšenie cezhraničnej spolupráce,
3) budovanie kapacít pre endogénny rozvoj pohraničia aj pomocou nórskeho know-how z NO-RU cezhraničnej spolupráce.

K realizácii projektu boli podpísané partnerská dohoda ako aj dodatok č.1 k partnerskej dohode.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora