Vajanského 10, P.O.BOX 246, 080 01 Prešov, GPS súradnice:N 48 59.699 E 21 14.852, č.tel.: 051/7732818, č.fax: 051/7732413, email: sopkrkpo@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
VYDÁVANIE CERTIFIKÁTOV PRE ELEKTRONICKÝ PODPIS
Prešovská regionálna komora SOPK sa v roku 2010 stala externou registračnou autoritou spoločnosti Disig, a.s. Bratislava a je oprávnená vykonávať certifikačné činnosti a poskytovať akreditované certifikačné služby v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a súvisiacej platnej legislatívy SR.

Prešovská regionálna komora SOPK poskytuje služby a vydáva nasledovné typy certifikátov za uvedené ceny:

poplatok za službu
cena bez DPHcena s DPH

Certifikát pre elektronický podpis,
platnosť 1 rok

16,67 €

20,00 €

Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis


platnosť 1 rok

21,67 €

26,00 €

platnosť 2 roky

43,33 €

52,00 €

platnosť 3 roky

65,00 €

78,00 €

QESi Pack (kvalifikovaný certifikát + bezpečné zariadenie + čítačka)


platnosť 1 rok

76,67 €

92,00 €

platnosť 2 roky

96,67 €

116,00 €

platnosť 3 roky

116,67 €

140,00 €

Mandátny certifikát (MC),
platnosť 1 rok

30,00 €

36,00 €

Mandátny certifikát Pack (MC + bezpečné zariadenie + čítačka)


platnosť 1 rok

86,00 €

103,20 €

Sprostredkovateľský poplatok k vydaniu certifikátov – pre nečlenov SOPK

10,00 €

12,00 €


Termín stretnutia na registračnej autorite je vždy potrebné dohodnúť vopred:

Ing. František Kupčiha
Prešovská regionálna komora SOPK
tel 051 7599951
fax 051 7732413
frantisek.kupciha@sopk.sk
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora