Vajanského 10, P.O.BOX 246, 080 01 Prešov, GPS súradnice:N 48 59.699 E 21 14.852, č.tel.: 051/7732818, č.fax: 051/7732413, email: sopkrkpo@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Prešovský región

Všeobecná charakteristika

Prešovský samosprávny kraj sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenskej republiky, ktorá je administratívne členená na 8 vyšších územných celkov (krajov).

image1

Prešovský kraj svojou rozlohou 8 998 km2 zaberá 18,3 % rozlohy štátu a je po Banskobystrickom kraji druhým najväčším na Slovensku. Počtom 800 483 obyvateľov je k 30.6.2007 najľudnatejším krajom Slovenska.

Susedí s tromi samosprávnymi krajmi Slovenska. Na juhu s Košickým krajom, na juhozápade na malom úseku susedí s Banskobystrickým krajom a západným susedom je Žilinský kraj.

Dlhá severná hranica kraja je zároveň štátnou hranicou s Poľskou republikou ( 360 km) a na východe kraj hraničí s Ukrajinou. Práve táto poloha dáva regiónu prihraničný charakter a vyzdvihuje jeho potenciál pre rozvoj cezhraničnej spolupráce.

Prešovský kraj sa delí na 13 okresov: Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou.

image2

Nachádzajú sa tu okresy patriace počtom obyvateľov k najväčším na Slovensku ( Prešov, Poprad ) a na druhej strane okresy, ktoré sa zaraďujú k najmenej zaľudneným ( Medzilaborce, Stropkov, Snina ).

Hospodárstvo kraja

Najvýznamnejšie odvetvie hospodárstva kraja predstavuje obchodná činnosť (služby). Ďalšími významnými odvetviami sú priemysel a stavebníctvo. Z hľadiska štruktúry priemyslu k najvýznamnejším priemyselným odvetviam kraja patrí potravinársky, strojársky, chemický, drevospracujúci, ale aj textilný a odevný priemysel, ktorý je v poslednom období na ústupe.

Medzi najvýznamnejšie spoločnosti v kraji patria: AQUAPARK POPRAD, s.r.o., BUKÓZA HOLDING, a.s., DELTA DEFENCE, a.s., ELCOM, spol. s r.o., GEMOR FASHION, s.r.o., CHEMOSVIT, a.s., MINERÁLNE VODY, a.s., NEXIS FIBERS, a.s., OBUV - ŠPECIÁL, spol. s r.o., ODEVA, spol. s r.o. Lipany, POLYGRAF PRINT spol. s r.o., PSS Svidník, a.s., REGADA, s.r.o., SANAS, a.s., SPINEA, s.r.o., TATRAVAGÓNKA a.s., TOMARK, s.r.o., WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o., o.z. Poprad, ZEOCEM, a.s., ZTS Sabinov, a.s.
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora