Vajanského 10, P.O.BOX 246, 080 01 Prešov, GPS súradnice:N 48 59.699 E 21 14.852, č.tel.: 051/7732818, č.fax: 051/7732413, email: sopkrkpo@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
:: Aktuálne akcie a podujatia
 
Časový a vecný harmonogram zabezpečenia volieb do Zhromaždenia delegátov SOPK a do valných zhromaždení regionálnych komôr SOPK pre 6. volebné obdobie 2017 – 2022
Kategória: Volené orgány a voľby Vydané dňa:22.04.2016 (598x prečítané)
:: Informácie
 
Návrh kandidátnej listiny do Zhromaždenia delegátov SOPK pre 6. volebné obdobie
Kategória: Legislatíva - pripomienkovanie Vydané dňa:12.08.2016 (30x prečítané)
 
Sprievodca MOK Incoterms 2010
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:15.01.2016; Aktualizované:16.05.2016 (2343x prečítané)
:: Uskutočnené podujatia
14.06.
2016
(SEMINÁR) FLOWART - KONCEPT DIGITÁLNEJ SPOLOČNOSTI
Kategória: Aktivity Vydané dňa:14.06.2016 (93x prečítané)
02.06.
2016
AGILNÁ METODIKA S C R U M
Kategória: semináre Vydané dňa:02.06.2016 (91x prečítané)
26.05.
2016
ZMENY ZÁKONNÍKA PRÁCE PRI VYSIELANÍ ZAMESTNANCOV NA VÝKON PRÁC A PRI POSKYTOVANÍ SLUŽIEB OD 18. 6. 2016
Kategória: semináre Vydané dňa:27.05.2016 (198x prečítané)
19.05.
2016
VYBRANÉ NÁSTROJE AKTÍVNEJ POLITIKY TRHU PRÁCE A AKTUÁLNE NÁRODNÉ PROJEKTY PRE ZAMESTNÁVATEĽOV V ZMYSLE § 54
Kategória: Aktivity Vydané dňa:20.05.2016 (170x prečítané)
10.05.
2016
NÁVŠTEVA VEĽTRHU SMART AUTOMATION AUSTRIA
Kategória: misie Vydané dňa:13.05.2016 (149x prečítané)
12.04.
2016
KONFERENCIA INVESTIČNÉ MOŽNOSTI V PREŠOVSKOM KRAJI / PREZENTÁCIE
Kategória: Aktivity Vydané dňa:13.04.2016 (207x prečítané)
TCIG

home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora