Vajanského 10, P.O.BOX 246, 080 01 Prešov, GPS súradnice:N 48 59.699 E 21 14.852, č.tel.: 051/7732818, č.fax: 051/7732413, email: sopkrkpo@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
:: Aktuálne akcie a podujatia
26.05.
2016
ZMENY ZÁKONNÍKA PRÁCE PRI VYSIELANÍ ZAMESTNANCOV NA VÝKON PRÁC A PRI POSKYTOVANÍ SLUŽIEB OD 18. 6. 2016
Kategória: semináre Vydané dňa:02.05.2016 (46x prečítané)
02.06.
2016
AGILNÁ METODIKA S C R U M
Kategória: semináre Vydané dňa:17.05.2016 (13x prečítané)
08.06.
2016
NOVÁ COLNÁ LEGISLATÍVA A NOVÝ COLNÝ KÓDEX ÚČINNÉ OD 1. MÁJA 2016
Kategória: semináre Vydané dňa:13.05.2016 (18x prečítané)
09.06.
2016
DAŇOVÉ A ODVODOVÉ TIPY 2016 A ZÁKON O CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCI (ZÁkONNÍK PRÁCE)
Kategória: semináre Vydané dňa:11.05.2016 (21x prečítané)
:: Informácie
 
Sprievodca MOK Incoterms 2010
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:15.01.2016; Aktualizované:16.05.2016 (1060x prečítané)
:: Uskutočnené podujatia
28.04.
2016
VZDELÁVANIE A ROZVOJ PRE VÁS A VAŠU SPOLOČNOSŤ
Kategória: semináre Vydané dňa:08.04.2016 (72x prečítané)
21.04.
2016
Pravidlá INCOTERMS 2010 a výmena slovensko-ukrajinských skúseností z uplatňovania obchodných doložiek INCOTERMS
Kategória: semináre Vydané dňa:06.04.2016 (70x prečítané)
20.04.
2016
SLOVENSKO-UKRAJINSKÝ OBCHOD A INVESTÍCIE V KONTEXTE DCFTA MEDZI EÚ A UKRAJINOU
Kategória: semináre Vydané dňa:13.04.2016 (69x prečítané)
19.04.
2016
ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA ZAMESTNÁVATEĽOV SO SOCIÁLNOU POISŤOVŇOU
Kategória: semináre Vydané dňa:06.04.2016 (67x prečítané)
12.04.
2016
KONFERENCIA INVESTIČNÉ MOŽNOSTI V PREŠOVSKOM KRAJI / PREZENTÁCIE
Kategória: Aktivity Vydané dňa:13.04.2016 (95x prečítané)
06.04.
2016
VYBRANÉ KOMERČNÉ METÓDY A PLATOBNÉ OPERÁCIE V OBCHODE SO ZAHRANIČÍM
Kategória: Aktivity Vydané dňa:05.04.2016 (102x prečítané)
24.02.
2016
VALNÉ ZHROMAŽDENIE PREŠOVSKEJ REGIONÁLNEJ KOMORY SOPK (FOTOGALÉRIA)
Kategória: Aktivity Vydané dňa:26.02.2016 (259x prečítané)
04.02.
2016
MOŽNOSTI FINANCOVANIA ROZVOJOVÝCH AKTIVÍT PROSTREDNÍCTVOM FONDOV EÚ V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2014 - 2020
Kategória: Aktivity Vydané dňa:05.02.2016 (135x prečítané)
01.02.
2016
POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2015 A LEGISLATÍVNE ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2016
Kategória: semináre Vydané dňa:01.02.2016 (421x prečítané)
TCIG

home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora